Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Historie

Astronomie v Kadani

Kadaň je spjatá s astronomickými objevy, objeviteli a pozorováním již od středověku. Nejvýznamnější osobností byl a je bezesporu jezuita a vědec Václav Pantaleon Kirwitzer, rodák z Kadaně. V roce 1611 se zúčastnil rozpravy s Galileem jednající o otázkách heliocentrického a geocentrického systému.

V současné době začalo pozorování v Kadani díky aktivitě Jana Losenického (v té době ředitele KZK Kadaň), který pro rozšíření nabídky služeb kulturních akcí oslovil astronoma dr. Pavla Pintra z nedalekého Žatce. Pavel Pintr 8. 6. 2014 uspořádal pro studentky a studenty U3V veřejné pozorování v zahradách Františkánského kláštera. Pozorování vyvolalo pozitivní reakce a další zájem a tímto prvním krokem se začal psát příběh novodobé astronomické Kadaně.

Další pozorování se konalo hned na konci léta 30. 8. a navštívilo ho úctyhodných 80 účastníků, kteří v tajemných a romantických zahradách františkánského kláštera nadšeně poslouchali zajímavé povídání Pavla Pintra a pomocí hvězdářského dalekohledu pozorovali četné objekty na nočním nebi.

Díky neobyčejně silnému ohlasu byl připraven další astronomický večer, na němž se pozorovala Venuše, nejjasnější objekt noční oblohy. Další akcí bylo pozorování částečného zatmění Slunce 20. 3. 2015, které již 3 skupiny žáků a učitelů z kadaňských škol a celková návštěvnost tak dosáhla již několika set lidí.

V dalších letech probíhala již pozorování se studenty z astronomického kroužku při Gymnáziu v Kadani. Studenti spolu s Pavlem Pintrem objevili i své první hvězdy a astronomická pozorování se stala oblíbená mezi obyvateli města Kadaně a okolí. Pozorování za poslední roky navštívily stovky lidí.

Zájmové vzdělávání v Kadani

Zájmové vzdělání v Kadani je historicky svázáno s organizací města, která v různých dobách nesla různá jména. Před rokem 1989 MěstDPM – tedy Městský dům pionýrů a mládeže – a sídlil v krásné vile zhruba v místě dnešní 1. základní školy. Když se Kadaň začala rozrůstat, vznikla potřeba přestěhovat domeček do větších prostor. Tak se domovskou adresou „pionýráku“ na 20 let staly Kordy v Klášterecké ulici (dnes Policie ČR).

Po roce 1989 z názvu zmizelo slovíčko „pionýrů“ a stal se z něj DDM – Dům dětí a mládeže a znovu se přestěhoval. Tentokrát do Fibichovy ulice, do prostor ubytovny středoškoláků, tedy do domova mládeže. To byla ve srovnání s Kordy výrazná změna, protože zde domečku připadly daleko menší prostory. V roce 1995 doplnil DDM do svého oficiálního názvu slovíčko Šuplík. Poslední stěhování proběhlo v roce 1998 do prostor bývalé 4. základní školy, tedy na adresu Jana Roháče 1381. Prostory se neustále díky aktivitám vedení upravují a poslední úpravou byl vzniky polytechnické dílny z projektu Technického klubu.

Zájmové vzdělání se také realizuje přímo ve školách nebo sportovních klubech či ve sdružení Radka. Proto v rámci technického klubu s námi spolupracují i ostatní školy a nositelem projektu he Gymnázium v Kadani.

Vývoj výstavby observatoře

Na podzim roku 2015 se sešla skupina nadšenců se zájmem o astronomii nad plánem Pavla Pintra týkající se vybudování planetária a hvězdárny v Kadani. První návrh velkolepého projektu byl při diskusi zmenšen na menší multifunkční observatoř, která by lépe odpovídala velikosti města i jeho potřebám. Zároveň došlo i ke snížení odhadu finanční náročnosti vybudování této pozorovatelny.

Dalším krokem v následujícím roce bylo splnění několika důležitých úkolů. prvním z nich bylo nalezení vhodného místa v Kadani, které by splňovalo několik podmínek. Tou nejdůležitější podmínkou bylo umístění z pohledu světelného znečištění a druhou neméně důležitou pro její využití se stala dopravní dostupnost objektu. Do hledání místa se pustil Pavel Pintr se svým dlouholetým kamarádem a astronomem z Klášterce nad Ohří Liborem Šindelářem. Během několika měsíců provedli řadu měření v terénu a následně se zbytkem týmu konzultovali vhodnost umístění z pohledu dopravní dostupnosti, územního lánu a dalších drobností, které vyplynuly z diskuse nad observatoří.

Rok 2017 byl přelomový a po výběru místa se přiblížila nejdůležitější část plánu – jeho finanční zajištění. Na začátku léta se Pavel Pintr vydal za starostou města Kadaně a představil mu projekt. Jednání bylo konstruktivní a vyplynula z něj základní podmínka realizace projektu. Tým musel najít zdroje financování, nejlépe z evropských projektů či od případných sponzorů. Protože bylo do projektu od jeho začátku zapojeno Gymnázium v Kadani, tak se začaly hledat možnosti projektů skrze zřizovatele gymnázia Ústecký kraj.

Na podzim tohoto roku také byl prezentován návrh projektu zástupcům škola a mezi učiteli proběhla anketa s cílem zjistit zájem o využití observatoře. Posledním krokem byl začátek změny územního plánu s cílem umožnit výstavbu observatoře na Prostředním vrchu.

Následující rok byl plný příprav. Libor Šindelář získal interní grant od svého zaměstnavatele Skupiny Sev.en Energy na projektovou dokumentaci observatoře a proběhly první schůzky s projektantem Jiřím Kučerou.

V tento rok také započaly přípravy evropského projektu (“Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2)), který by umožnil financování vybavení observatoře a splnil tím podmínku města Kadaně na zajištění velké části financování projektu. Nositelem projektu se stalo Gymnázium v Kadani a partnerem Ddm Šuplík v Kadani. Smlouvu s spolupráci na aktivitách projektu podepsaly ředitelé a ředitelky všech škol v Kadani a paní ředitelky z Mašťova. V této chvíli již nic nebránilo financování výstavby samotné stavby městem Kadaně a zastupitelstvo schválilo přidělení finančních prostředků na výstavbu.

Do celého projektu citelně zasáhla pandemie a tak místo plynulého začátku projektu jsme se 2 roky rvali s distanční realizací otevřených dílen, kroužků a dalších aktivit. Na druhou stranu na konci roku 2021 se stavba zkolaudovala a na začátku roku 2021 bude předána Gymnáziu v Kadani k využívání v souladu s cíli projektu a záměry města Kadaně.

Follow edSuite
Kde nás najdete