Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Povinná výuka kreativně znovu na Sluníčkové škole

Cílem této aktivity bylo vytvoření vlastního skicáku s kroužkovou vazbou, do kterého by si mohly děti psát, kreslit či poznamenávat cokoli jej jen napadne.

Důležitý byl celý proces tvorby od návrhu designu přední a zadní strany, až po samotné zkompletování / sestavení celého notesu. Děti tak měly možnost vidět jeden z mnoha způsobů jednoduchého vázání vazby. Tato aktivita byla upravena tak, aby mohla být přenesena do školního prostředí. V tomto případě do hodin VV ve třídě 7.A. Celková časová dotace činila dvě vyučovací hodiny (2 x 45 min)

Stroj pro vázání dokumentů (vazač), hřbety pro kroužkovou vazbu, desky pro kroužkovou vazbu A4 – transparentní, bílé čtvrtky vel. A4, barevný kartón vel. A4, bílý kancelářský papír vel. A4, barevné papíry vel. A4, kresebné pomůcky – pastelky, tužky, fixy, tyčinkové lepidlo, pravítka, nůžky, ořezávátko, gumy.

V úvodu byli žáci seznámeni s náplní a cílem hodiny, dále byl čas věnovaný společné diskuzi nad tématem samotným a možnými variantami, jak přistupovat k práci. Žáci se zaměřili hlavně na design přední a zadní strany svého notesu. Vybrali si z množství barev čtvrtek, které jim byly k dispozici. Poté už bylo jen na jejich fantazii, jakým směrem se budou ubírat. Zadané měli pouze to, aby ve své práci využili kresebného záznamu společně v kombinaci s papírovou koláží. K vytváření měli na výběr z materiálů od nejrůznějších barevných papírů a odstřižků, až po kresebné pomůcky (např. fixy, pastelky, tužky, aj.). Jakmile dokončili práci na deskách, napočítali si potřebné množství bílého kancelářského papíru (cca 30 ks) a vybrali si z pěti možných barev hřbetů pro kroužkovou vazbu. Společně jsme pak do všech připravených papírů vytvořily dírky a celý deník zkompletovali pomocí stroje na vázání dokumentů. Někteří žáci se vydali cestou minimalismu, jiní své deníky řádně vyšperkovali. Na stránkách se tak objevovaly texty písní, známé postavičky z pohádek a filmů nebo zdánlivě nahodilé symboly a tvary. Práce žáky dost bavila. Měli velkou radost, když zjistili, že si své výtvory smějí nechat.

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete