Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Grimasy – výroba výtvarného pohyblivého artefaktu

Cílem této aktivity pro děti bylo vytvoření 3D výtvarného pohyblivého artefaktu, vztahujícího se k tématu grimas/výrazů obličeje. I tato aktivita byla upravena tak, aby mohla být přenesena do školního prostředí.

V tomto případě do hodin VV ve třídě 6.B. Celková časová dotace činila dvě vyučovací hodiny (2 x 45 min). Úvod byl věnovaný vstupu do tématu samotného a společné diskuzi (etnické rozdíly základních rysů v obličeji – bílá, žlutá a černá rasa, mimika obličeje, emoce a proměna výrazů).

Pomůcky: Jednobarevné (nejlépe bílé či přírodní) papírové kelímky, manikúrní nůžky nebo paspartovací / odlamovací nůž (řezák), nůžky, kresebné pomůcky – fixy a centropeny, tužky, gumy, ořezávátka, špejle, lepicí páska, kartóny.

Žákům byla představena náplň a cíl hodiny. Nabyté vědomosti mohli využít hned u prvního výtvarného cvičení. Úkolem bylo rozdělit papír na čtyři části. Do každého políčka zapsat emoci, přikreslit hlavu a poté ji doplňovat jednotlivými částmi obličeje tak, aby byl zjevný výraz přiřazený k vybranému prožitku. Žáci dokreslovali např. otevřené, zavřené nebo vytřeštěné oči, vyceněné zuby, usměvavé rty, otevřená ústa, nakrčený nos, zamračené obočí. Sledovali jsme, jak se nakreslené obličeje proměňují. Druhým úkolem bylo vytvoření pohyblivého artefaktu, k jehož vyrobení bylo zapotřebí dvou papírových kelímků. Na první kelímek žáci nakreslili hlavu. Nejprve si mohly svou kresbu načrtnout obyčejnou tužkou a teprve poté linie zvýraznit centropenem a jednotlivé části (vlasy aj.) vybarvit fixy. U tohoto kelímku žáci vystřihli pomocí manikúrních nůžek obličejovou část. V tento moment se do prvního pokresleného a hotového kelímku zasunul kelímek druhý a v místě obličeje žáci nakreslili oči, nos, ústa atd. Jakmile bylo hotovo, kelímek se pootočil a dodělala se další grimasa (např. zavřené oči, vyplázlý jazyk, aj.) a tak stále dokola, dokud to místo volné plochy dovolilo. Na kelímek se tak vešly cca tři až čtyři úšklebky. Finální výrobek byl rotující předmět, kde se pouhým otočením měnil celý výraz nakresleného obličeje. Konec výuky byl věnovaný společné reflexi a shlédnutí vytvořených prací.

Místo: Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete