Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Exkurze na meteorologickou stanici v Tušimicích

23. 5. se účastnili exkurze na meteorologickou stanici v Tušimicích (ČHMÚ) i žáci a žákyně ze základní školy Rudolfa Koblice v Kadani. Adriana Šindelářová je v rámci zvyšování přírodovědné gramotnosti seznámili s úkoly a vybavením observatoře.  Dozvěděli se o výzkumu výskytu a přenosu znečišťujících látek v atmosféře. Studenti si prohlídli vybavení observatoře (80m meteorologický stožár, SODAR-RASS, mikrovlnný radiometr, mobilní stožáry, dron, meteozahrádka, automatický imisní monitoring).

V rámci jednoho stanoviště si vyzkoušeli práci pozorovatele, a to vypracováním pracovních listů zabývajících se výskytem oblačnosti, určováním dohlednosti, přepočtem mm srážek na litry, měřením rychlosti větru pomocí ručního anemometru a odečítáním maximální a minimální teploty.

pracovní listy, propisky, pomocné pomůcky pro určování druhu oblaků a dohlednosti, anemometr, maximo-minimální teploměr.

Zpětná vazba již na observatoři byla vynikající. Děti i učitelky byly příjemně překvapeny rozsahem činností a vybavením.

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete