Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Představení aktivit klubu – nabídka pro vás

V rámci technického klubu se realizují aktivity trojího druhu (v závorce je cílová skupina):

 1. Aktivity ve výuce (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • zapojení netradičních témat, metod a prostředků, které pomohou zpestřit výuku a nabídnout žákům motivaci do přírodovědných a technických oborů
  • aktivity se dějí v čase výuky a mohou být plánovány např. do projektových dnů apod.
  • aktivity mohou realizovat přímo naši lektoři či je možné proškolit učitele přímo ve školách a zapůjčit jim zařízení a zajistit metodickou podporu
  • v této chvíli realizujeme povinnou výuku na:
   • robotku, přírodovědnou gramotnost, polytechniku a astronomii na Gymnáziu v Kadani
   • polytechniku na Ddm Šuplík v Kadani
 2. Otevřené dílny (MŠ, ZŠ, SŠ + rodiče a veřejnost)
  • všechny zapojené školy nebo přímo my můžeme realizovat akce pro veřejnost se zaměřením na robotiku, gramotnost, kreativitu a polytechniku
  • naše akce se dějí na Gymnáziu v Kadani, observatoři na prostředním vrchu, DdM Šuplík či kdekoliv jinde v Kadani
  • v této chvíli realizujeme otevřenou dílnu:
   • kreativity a polytechniky na Střelnici v Kadani
   • meteorologie, robotiky a astronomie na Gymnáziu v Kadani
 3. Kroužky  (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • v této chvíli realizujeme kroužky:
   • robotiky, 3d tisku a programování, astronomie na Gymnáziu v Kadani
   • polytechniky na Ddm Šuplík v Kadani
   • robotiky a polytechnika na Základní škole Na Podlesí v Kadani
Co vám můžeme nabídnout v rámci klubu:
 • placení kroužku zaměřeného na polytechniku (dílny, šití, keramika pod.), robotiku nebo gramotnosti (logika, matematika…);
 • zaplacení lídra v uvedených oborech, který bude plánovat akce pro veřejnost nebo realizovat výukové aktivity;
 • zapůjčení pomůcek (roboti a robotické stavebnice pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ);
 • výukové karty zaměřené na přírodu a ekologii;
 • pracovní listy;
 • nákup spotřebního materiálu na různé akce pro veřejnost v rámci uvedených zaměření;
 • metodickou pomoc.

Projekt “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2), který je spolufinancován Evropskou unií.

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v Ústí nad Labem a podpora spolupráce škol a firem.

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete