Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Vytvořte si pomocí návodu níže vyhledávač hvězd. Naučte se orientovat na noční obloze tím, že najdete některá souhvězdí. Stáhněte si a vytiskněte „Vyhledávač“ pro daný měsíc. Vyhledávač jsme byl vytvořen pro NASA a my jsme ho aktualizovali a přeložili do češtiny,

Gymnázium Kadaň

Pravidla hry

  1. Strčte palce a první dva prsty do čtyř kapes na spodní straně Vyhledávače hvězd.
  2. Požádejte jinou osobu, aby vybrala jeden z horních čtyř čtverců. Potom, v závislosti na čísle na políčku, které si vybrala, tolikrát otevřete a zavřete vyhledávač hvězd. Pokud například zvolila číslo 6, otevřete a zavřete hledač hvězd 6krát.
  3. Poté požádejte osobu, aby se podívala dovnitř Vyhledávače a vybrala jedno ze čtyř viditelných souhvězdí. Tentokrát otevřete a zavřete Vyhledávač hvězd jednou pro každé písmeno, abyste vysvětlili svůj výběr. Pokud by například zvolil „Lyra“, otevřete a zavřete Vyhledávač hvězd 4krát, jednou pro každé písmeno: L – Y – R – A.
  4. Znovu požádejte hráče, aby vybral jedno ze čtyř viditelných souhvězdí. Otevřete panel a uvidíte název souhvězdí (zvýrazněný červeně), které tento měsíc najdete na obloze. Některé měsíce v roce nemusí každá část Vyhledávače hvězd zobrazovat všechna zvýrazněné souhvězdí. V tomto případě se snažte najít souhvězdí, které je nejblíže části oblohy, kterou jste vybrali. Nebo prostě najděte jakékoli souhvězdí!

Co je souhvězdí?

Souhvězdí je skupina hvězd. Pokud si hvězdy představíte jako tečky na papíře a spojíte je, pak s trochou představivosti, bude obrázek vypadat jako předmět, zvíře nebo osoba. Může se vám stát, že vaše fantazie uvidí i něco jiného než viděli ve starověku, kdy většinu souhvězdí pojmenovali. Například Orion je skupina hvězd, o kterých si Řekové mysleli, že vypadají jako obří lovec s mečem připevněným na opasku.

Kromě vytvoření pomyslného obrazu na obloze nemusí tyto hvězdy vůbec souviset. Například Alnitak, jedna ze tří dominantních hvězd na levé straně Orionova pásu, je vzdálená 817 světelných let. (Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden pozemský rok, téměř 150 miliónů kilometrů!) Alnilam, hvězda uprostřed pásu, je vzdálená 1340 světelných let. A Mintaka na pravé straně pásu je 916 světelných let daleko. Přesto se nám bez dalekohledu a měření při pozorování zdá, že všechny ze Země mají stejnou jasnost.

I ta nejbližší hvězda je téměř nepředstavitelně daleko. Zároveň se všechny objekty ve vesmíru pohybují závratnou rychlostí, ale díky nekonečné vzdálenosti se tvary a umístění souhvězdí na obloze mění ve vztahu k lidskému životu velmi málo. Od doby, kdy si lidé poprvé začali všímat noční oblohy, využívali hvězdy a souhvězdí při navigaci lodí se toho příliš nezměnilo. Dokonce i astronauti Apolla letící na Měsíc museli vědět, jak se navigovat podle hvězd pro případ, že by jejich navigační přístroje selhaly.

Jak najít hvězdy a poznat souhvězdí?

Naše noční obloha se mění díky pohybu Země okolo své osy (obloha se posouvá směrem k západu) a pohybu okolo Slunce. Pro situaci na noční obloze je důležitá i poloha místa odkud pozorujeme. Jinou oblohu vidíme my v Kadani a jinou na jižní polokouli v Austrálii. Tyto změny jsou důležité a proto je na každý měsíc jiný vyhledávač.

Vyhledávač je vytvořen pro zeměpisnou šířku 34° severní šířky, což je asi o 16 ° jižněji než je poloha Kadaně. Hvězdy na obloze, tak budou posunuty jižněji než jak jsou zobrazeny na vyhledavači.

Hvězdné mapy ukazují oblohu nad vaší hlavou. Pro orientaci držte mapu vyhledavače nad hlavou a otočte ji tak, aby strana severního horizontu směřovala k severu.

Vyhledávač hvězd plan
Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete