Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

Přírodovědná gramotnost v exteriéru

Na konci března se uskutečnila další zajímavá akce v rámci výuky přírodovědné gramotnosti na gymnáziu v podobě exkurze do profesionální meteorologické stanice v Tušimicích (ČHMÚ). Výuku vedla Adriana Šindelářová a za gymnázium.

pomůcky: pracovní listy, propisky, pomocné pomůcky pro určování druhu oblaků a dohlednosti.

Dozvěděli se důvod vzniku observatoře a její současné odborné zaměření – 2 pracoviště: profesionální meteorologická stanice, výzkum výskytu a přenosu znečišťujících látek. Studenti si prohlídli vybavení observatoře (80m meteorologický stožár, SODAR-RASS, mikrovlnný radiometr, mobilní stožáry, dron, meteozahrádka, automatický imisní monitoring).
V rámci jednoho stanoviště si vyzkoušeli práci pozorovatele, a to vypracováním pracovních listů zabývajících se výskytem oblačnosti, určováním dohlednosti nebo přepočtem mm srážek na litry.

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete